Handla forex, råvaror, aktier och index

UPP TILL 81 % AVKASTNING

 1. Allmänt

  Det som följer beskriver användarvillkoren på vilka              Parkshore Holdings Ltd. The Financial Services Centre, Stoney Ground, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines TR Binary Options.com ("TRBO") erbjuder tillgång till sin hemsida åt dig kunden ("du") och använding av dess tjänst ( "Överrenskommelsen").

  Den här överrenkommelsen beskriver villkoren och riskerna med att använda vår tjänst som finns tillgänglig under domänen www.TR Binary Options.com ("sidan"). Om du har frågor angående överrenskommelsen ber vi dig kontakta kundsupporten.

  Du måste läsa, godkänna och acceptera användarvillkoren som hittas i denna överrenskommelsen utan ändringar, vilket inkluderar de villkor som uttryckts här under och de som har inkorporerats för referens, innan du kan bli kund åt TRBO. Genom att fortsätta att använda Sida, samtycker du till villkoren i denna Överrenskommelsen och hur det kan komma att påverka dig.

  Den här överrenskommelsen blir effektiv vid acceptering genom registrering för nyregistrerade kunder. Vill du inte vara bunden till villkoren i Överenskommelsen ska du inte använda våra tjänst, och informera oss omedelbart i skrift.

 2. Överrenskommelse online tjänster

  Överrenskomelsen är mellan dig och TRBO.

  Överrenskommelsen täcker både Sidan och handelsplattformen, samt det elektroniska materialet och eller mjukvaran som för närvarande finns på Sidan och som levererar information om vissa valutors växelkurser, samt med programmet som genomför handelstransaktioner på utländska börsmarknader via nätet, telefon eller fax, och alla andra funktioner, material eller tjänster som TRBO kan komma att lägga till i framtiden ("Tjänsten").

 3. Medlemsbehörighet

  Tjänsten är tillgänglig för och får endast användas av personer eller företag om kan skriva under kontrakt bundna under lagen i landet de bor i. Utan att begränsa de som hänt tidigare, är vår Tjänst inte tillgänglig för personer under 18 år eller annan myndig ålder ("Underårig"). Om du är Underårig, får du inte använda den här tjänsten. Om du inte kvalificerar ber vi dig att inte använda vår hemsida. För att undvika tveksamhet kommer vi inte vara ansvariga för Underårigas otillåtna använding av vår Tjänst.

  Amerikanska medborgare är inte tillåtna att handla med valutor och råvaror på den här handlesplattformen p.g.a USAs regler angående CFTC.

  Utan undantag från ovan skrivet, är vi inte ansvariga för att verifiera och/eller kontrollera om du har tilräckligt med kunskap och/eller erfarenhet, vi är inte heller ansvarig för skador och/eller förlust som uppstår av dig på grund av och/eller relaterat till Sidan, transaktioner som utförts av dig och/eller användning av Tjänsten.

  Utan att begränsa, är vår tjänster inte tillgängliga där de är olagliga att använda och TRBO behåller rätten att neka och/eller avbryta Tjänster för någon.

 4. Registration information och krav

  När du registrera dig för tjänsten, kommer TRBO be dig uppge en del indentifierande infromation.

  Det är ditt ansvar att hålla ditt Användarnamn och Lösenord till ditt konto hos TRBO säkert. Du är ensamt ansvarig för skador som uppstår på grund av ditt agerande eller försummelse och som leder till otillbörig eller ojämn användning av ditt konto.

  Du samtycker till att ange sann, korrekt och fullständig information om dig själv under registreringen, du godkänner också att du inte kommer härma en annan person eller enhet, förvanska anknytningar till andra personer, enheter eller företag, använda falsk information eller på annat sätt dölja din identitet från TRBO oavsett anledningen. Om du registrerar dig som ett företag, godkänner du härmed att du har rätt att binda enheten till denna Överrenskommelsen.

  TRBO kommer ta väl hand om den informationen du ger oss, i enlighet med upptäcker de leder till under redgistreringen och dess Integritetspolicy.

 5. Juridiska begräsningar

  Utan att begränsa det föregående, förstår du att lagar angående finansiella kontrakt varierar över världen, och det är din skyldighet att kontrollera att du till fullo de följer lagar, regler eller direktiv som finns i det landet du bor i när du använder Sidan. Bara för att man får tillgång till Sidan betyder det inte att vår Tjänst och/eller dina aktiviteter på den är lagliga under de lagar, regler och direktiv som dinns i landet du bor i.

  Härmed lovar du att pengarna som investeras i ditt konto med TRBO inte kommer från drogsmuggling, kidnappning, eller annan kriminell och olaglig verksamhet.

 6. Begränsad licens

  TRBO beviljar dig en icke-exklusiv, ej överförbar och begränsad personlig licens för tillgång till och användning av Sidan (Licensen). Licensen gäller bara i samband med din fortsatta respekt för användarvillkoren och Överrenskommelsen.

  Du samtycker till att inte återstälja eller ge tillgång till Sidan till andra, och att inte kopiera material som finns på Sidan i syfte att sälja eller andra anledningar med andra utan att först får ett skriftligt godkännande av TRBO.

  För att undvika tveksamheter, är du ansvarig och bunden av en obehörig användning av Sidan av överträdelse i den här sektionen.

  Du samtycker till att information som tas emot från TRBOs informationsystem enbart är till för genomförandet av transaktioner på Sidan.

  Du godkänner också till att inte använda Sidans elektroniska kommunikationsfunktioner för syften som är olagliga, tillkrånglade, kränkande, påträngade på annans privatliv, trakasserande, förolämpande, nedsättande, förlöjligande, motbjudande, hotande eller förhatlig.

  Licensen som givits under överrenskommelsen kan avbrytas om TRBO tror att information som du uppget, inklusive e-postadressen, inte längre är uppdaterad eller korrekt, eller om du misslyckas med att följa användarvillkoren och Överrenskommelsen och regler och riktlinjer för tjänster eller om TRBO etablerar att du har missbrukat (inklusive men inte begränsat till transaktioner utanför marknadens priser) TRBOs handelsplattform.

  Vid sådan överträdelse godkänner du att du kommer förlora tillgång till Tjänsten. Du samtycker till att TRBO, med egen handlingsfrihet och utan förvarning kan avbryta din tillgång till någon eller alla Tjänster, stänga dina öppna transaktioner och ta bort information och material inom en Tjänst.

 7. Risker

  Du samtycker till att använda Sidan på egen risk.

  Utan att begränsa förgående, passar Tjänsterna på denna Sidan endast kunder som kan hantera förlusten av alla pengar de investerar, och som förstår risken och som har erfarenhet med att ta risker på börsmarknaden.

  Det finns en risk att du kan förlora en del av eller allt du investerat och därför bör du inte investera pengar som du inte har råd att bli av med. Du bör vara medveten om riskerna associerade med digitala binärer, och söka råd från en fristående ekonomisk rådgivare om du tvekar.

 8. 8. Finansiell information

  TRBO kan komma att göra finansiell information från en eller flera av sina Tjänster som genererats internt eller erhållen från agenter, försäljare eller partners ("Tredjehandsleverantörer") tillgängligt. Det inkluderar med är inte begränsat till finansiell markandsdata, priser, nyheter, analytiska omdömen och undersökningsrapporter, -diagram eller - data ("Finansiell information").

  Den finansiella informationen som erbjuds på Sidan är inte menad som investeringsråd. TRBO stödjer eller godkänner inte den Finansiella informationen, den är endast tillgänglg som en tjänst för din bekvämlighet. TRBO och sina Tredjehansleverantörer garanterar inte den Finansiell informationens korrekthet, lämplighet eller noggranhet, eller försäkrar resultat som uppstår för att du litar på den Finansiella informationen.

  Finansiell information kan snabbt bli opålitligt av många olika anledningar, t.ex förändringar på marknaden eller ekonomiska förhållanden. Vare sig TRBO eller Tredjenhandsleverantörerna är skyldiga att uppdatera information och omdömen i den Finansiella informationen, och vi kan välja att sluta erbjuda Finansiell information närsomhelst utan förvarning.

  Det är din uppgift att kontrollera Informatione på Sidans pålitlighet och om den passar dina behov. Vi avsäger oss alla skyldigheter för yrkande, förluster och skador som kan ha upppstått i samband med använding av informationen på Sidan eller som refererats av Sidan.

 9. Länkar

  TRBO kan komma att erbjuda länkar till andra hemsidor som kontrolleras och ägs av andra. Länkar till en sådan hemsida är inte ett stöd, godkännande, sponsorship eller samarbete med respekt för sådana hemsidor, dess ägare eller försärjare.

  TRBO ber dig se till att du förstår riskerna som kan vara involverade med sådan sidor innan ni tar emot, använder, litar på eller köper något över Internet.

  Känkar till andra hemsidor erbjuds endast för din bekvämlighet och du samtycker härmed att du inte under några som helst omständigheter kommer hålla TRBO skyldiga för förlust och skador som uppstått på material, varor eller tjänster tillgängligt på andra hemsidor.

  1. Avbryt framtida missbruk

   TRBO erbjuder en särskild avbrottsfunktionen som låter traders avbyta en affär inom ett par sekunder efter genomförande. Missbrukande av funktionen kan anses som marknads arbitrage och kan resultera i förlust av vinst. TRBO behåller rätten att avbryta en placering om avbrytningsfunktonen missburkas. Den accepterade avbrottsprocenten får inte överstiga 20% av det total antalet genomförda affärer. Om mer än 20% avbryts räknas det som missbruk av funktionen och kan leda till att vinster förloras.
  2. Upphävande av affärer

   TRBO har rätten att på egen handlingsfrihet neka, avbryta Tjänsten, och/eller neka utbetalningen av vinster till någon för olika anledningar, men inte begränsat till:
   • Om TRBO tror att den persones aktivitet på hemsidan är olaglig;
   • Om TRBO skulle lida av fiskala, regelmäsiga eller pekuinära nackdelar på grund av någons aktivitet;
   • Om TRBO bedömmer att en eller fler transaktioner har genomförst i strid med denna Överrenkommelsen.


 10. Uttagsprocedur

  TRBOs ekonomiavdelning hanterar alla begärda uttag. Identifieringsdoument måste lämnas in för att genomföra ett uttag. Documentation includes:
  • Giltig fotolegitimation
  • Bankkontoutdrag eller hushållsräkning högst 12 månader gammal. Ditt namn, adress och utfärdande företags logotyp måste ingå.
  • Bild av framsida och baksida på kreditkortet som användes för att sätta in pengar på kontot. De 12 första siffrorna på framsidan får vara övertäckta. CVV-koden på baksidan får vara övertäckt.

  Insättningar kan tas ut via kreditkort om all villkor angående belöningar och bonusar har uppnåtts. TRBO ta inte ut avgifter för uttag på kreditkort. TRBO is not responsible for charges incurred due to foreign currency exchange.

  Du kan göra uttag via banköverföring eller kreditkort. TRBO förbehåller sig rätten att välja metod för utbetalningar. Minsta summa som kan tas ut är 100 beroende på vilken valuta ditt konto är inställt på.

  När det gäller banköverföringar, täcker TRBO uttagsavgiften för det första utaget i månaden, följande uttag via banköverföringar kommer med en avgift på $30 som täcker överföringsavgiften. Överföringsavgiften täcker kostanden för överföring av dina intäkter till ditt bankkonto, däremot är TRBO inte ansvarig för andra kostnader som kan tillkomma. När en begäran om uttag har skickats in kan det ta TRBO upp till 4 arbetsdagar att hantera begäran. Efter att begäran har godkänts kan det ta en extra 5-7 dagar innan pengarna syns på ditt konto. If investment rewards and bonuses have been received, TRBO will only process a withdrawal request once all terms have been met.

  Kortinnehavaren godkänner att tjänsteleverantören får lagra information om kort för att möjliggöra snabba insättningar.

 11. Procedur för klagomålshantering

  Så fungerar proceduren för att skicka klagomål till företaget:
  • Klienten kan skicka klagomål till företaget via e-post till [email protected].
  • Företaget kommer att kontakta klienten inom 3 arbetsdagar efter erhållet klagomål.
  • Klienten kan kontakta företaget för ytterligare information om proceduren för att hantera klagomål.
  • Företaget kommer att utreda och granska klagomålet och informera klienten om utfallet.

 12. TRBOs investeringsbelöning- och bonuspolicy

  TRBO erbjuder ett antal attraktiva belöningar för nya och återkommande traders. Kontanterbjudanden, bonusar och "one-time tradingkrediter" till kunder är en del av TRBOs kampanjprogram. Dessa bounsar är begränsade erbjudanden och villkoren för bouns-belöningar kan komma att ändras. Om inget annat nämns för särskilda erbjudnaden gäller det förinställda villkoren som nämns under alla bonusar:

  Uttag av pengar som har tagit emot belöningar, bonusar och erbjudaden, kräver ett uppfyllande av 30, 40 eller 50 gånger bounsen eller när de gäller en ersättningsbonus 20 gånger bonusen. Volymkraven börjar när bonusen når respektive persons konto. När bonusen tagits emot måste kraven uppfyllas innan pengarna kan tas ut från kontot. Volymkraven kan avbrytas om kontots saldo sjunker under en (1) trade.

  Den minsta affären är 5 EUR/USD beroendes på kontots valda valuta. Avbrutna trades räkans inte till tradingvolymen.

  Kapitalet kan endast tas ut när bestämmelserna har uppnåtts; det inkluderar de ursprungliga samt efterföljande insättningar. Vänligen observera att den begärda uttagssumman dras från ditt konto först när pengarna har överförts.

  Vid misstanke om bedrägeri, manipulation, arbitrage, och andra former av vilseledande och oärliga aktiviteter baserat på bonusar kommer kontot annuleras tillsammans med alla vinster och förluster.

 13. BJUD IN EN VÄN

  Du har rätt att få Bjud in en vän -bonusen (the "RF Bonus") om:

  (i) Efter att du bjudit en en vän till TRBO (i enlighet med TRBOs inbjudningsprocedur), vännen har öppnat ett användarkonto hos TRBO, satt in minst USD 200 på hens konto och börjat göra affärer på Sidan; om inte vännen tidigare har haft ett konto hos TRBO (en sådan vän kommer anses vara en "Vän") och (ii) om du innan din vän öppnade ett konto hos TRBO, haft ett giltigt konto hos TRBO, satt in USD 200 (minst) på kontot och genomfört affärer på Sidan.

  Bonussumman är USD 50 och sätts in på både den som bjöd in och den inbjudnas konton. De båda personerna får lova att lösa ut bonusen som ett uttag efter att ha gjort trades på sammanlagt 30 (trettio) gånger bounssumman.

  Om du har rätt till RF bonusen, har även vännen rätt till RF bonusen.

  Om antingen du eller Vännen har rätt till andra bonusar, priser eller fördelar från TRBO i samband med aktiviterterna som ger er rätt till RF bonusen, kommer både du och Vännen ta emot den högre RF bonusen eller en annan bonus, pris eller fördel - bestämms helt och hållet av TRBO.

  If, at any time before you or the Friend receive the RF Bonus, your or the Friend's account with TRBO at the Site is closed, blocked, or self-excluded from promotional offers, neither the Friend nor you will be eligible for any RF Bonus.

  The sum of the RF Bonus will be USD 50 that will be deposited in the user accounts of you and the Friend. You and the Friend will receive the RF Bonus in your user accounts within two business days from the date in which you are entitled to receive the RF Bonus in accordance with these terms and conditions.

  Enligt dessa vilkoren finns det ingen gräns på hur många RF bounsar en person kan ta emot.

  För att undvika tvivel, klargörs det härmed att en Vän endast kan ta emot en RF bonus.

  TRBOs beslut om utbetalning av RF bonusen är slutgiltig och skall inte granskas eller överklagas av dig eller en tredje person.

  Villkoren från artikel 12 gäller även RF bonusen.

 14. Begränsad skyldighet

  Vi har som mål att erbjuda stadig service på Sidan. Fast vi tar inte ansvar för fel, försummelse, störningar, raderingar, brister, förseningar i processerna eller sändningen, brister i kommunikationen, stöld eller förstörelse eller obeviljad tillgång till, eller ändring av Sidan eller Tjänsten. Vi är inte ansvariga för problem eller tekniska avbrott av telefonnätverk eller linor, dator online system, serverar, hårdvara, mjukvara, fel på grund av tekniska problem eller trafikstockning på nätet eller något annat på Sidan eller Tjänsten.

  I så stor utsträckning lagen tillåter, kommer vi inte inte av några anledningar hållas ansvariga för förlust eller skador som ett resultat av användninga av Sidan eller Tjänsten, från materail som skrivits på Sidan eller Tjänsten, eller från användares uppfrande på Sidan eller Tjänsten, vare sig det är online eller offline.

  TRBO ELLER SINA TJÄNSTEMÄN, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER KOMMER ALDRIG HÅLLAS SKYLDIGA FÖR SKADOR, DET INKLUDERAR MEN ÄR INTE BEGRÄNSAT TILL INDIREKTA, OFÖRUTSÄGBARA, SPECIELLA, RÄTTSLIGA ELLER BETYDELSESFULLA SKADOR, SOM UPPSTÅTT FRÅN ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV SIDAN ELLER TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETEN, NOGGRANHETEN ELLER ANVÄNDBARHETEN AV INFORMATIONEN PÅ ELLER SOM EN DEL AV SIDAN ELLER INVESTERINGSFÖRSLAG SOM GJORTS BASERAT PÅ DEN INFORMATIONEN, VARE SIG SKADORNA FÖRUTSERBARA ELLER INTE HAR TRBO MEDDELAT OM ATT LIKNANDE SKADOR KAN UPPSTÅ.

  DEN FÖRUT NÄMNDA BEGRÄNINGEN AV SKYLDIGHET GÄLLER I SÅ STOR UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER I JURISDIKTIONEN OCH ALDRIG KOMMER TRBOS KUMULATIVA SKYLDIGHET ÖVERSTIGA BELOPPET PENGAR DU ÖVERFÖRT ELLER SATT IN PÅ DITT KONTO PÅ HEMSIDAN I SAMBAND MED TRANSAKTIONEN SOM LEDDE TILL SÅDAN SKYLDIGHET.

 15. AML Procedurer

  Ingen skall utnyttja denna sidan för pengatvätt. TRBO använder sig av det bästa "anti-money laundering" (AML)-procedurerna. TRBO har rätten att avstå från att göra affärer med dig, att sluta göra affärer med sig och att hålla på transaktioner som utförts av kunder som inte accepterar eller rättar sig efter följande AML krav och policies:
  • Live traders måste ange all nödvändig information vid registrering.
  • Vinster kommer endast betalas ut till den individen som först öppnade ett live konto.
  • När en kund underhåller ett konto med telegrafiska insättningar, kommer vinster endast betalas till ägaren av det ursprungliga bankontot. När man gör insättningar på det här sättet, är det live traders ansvar att kontrollera att kontonummret och namnet på den registrerade stämer och matchar för alla transaktioner med TRBO.
  • När en kund finansierar ett konto med kredit-/betalkort, kommer vinster endast att betalas till den individ vars namn syns på kortet som användes fr att göra insättningen och kan endast betalas till samma kort.
  • Ett konto per person. Vinster får inte samlas in från konton som öppnats under falska namn eller flera konton öppnade av samma person.
  • Ibland kan TRBO på egen handlingskraft begära att en kund uppger extra bevis om hens identitet så som en kopia av passet eller andra sorters verifieringar om det så krävs under omständigheterna, och de har rätten att stänga ett kontot fram tills att tillfredställande information har angetts.
  Kreditkort transaktioner genomförs av Marblestone Partners Ltd, 1A Arcade House, Temple Fortune, London, UK, NW11 7TL

 16. Immaterialrätt

  Allt innehåll, varumärken, tjänster, handelsbeteckningar, loggor och ikoner är TRBOs eller deras samarbetspartners egendom och skyddas av upphovsrätten samt internationella avtal och bestämmelser.

  Du samtycker till att du inte kommer ta bort något upphovsrättskydd eller andra indikationer på immaterialsrättskyddat material som du kan skriva ut eller ladda ner från Sidan. Du kommer inte erhålla upphovsrätt, eller annan rätt eller licens på sådant material på sidan, om inget annat har sagts i Överrenskommelsen.

  Bilder som visas på Sidan är antigen TRBOs egendom eller så används de med tillstånd. Du kommer inte ladda upp, skicka in, återskapa eller sprida information, mjukvara eller annat material som skyddas avv upphovsrätten eller annan immaterialsrätt (samt offentliga och privata rättigheter) utan att först få tillstånd från den som äger rättigheterna samt en skriftlig tillåtelse från TRBO.

 17. Skadeersättning

  Du samtycker till att skydda och gottgöra TRBO sina tjänstemän, chefer, anställda och agenter och hålla dem ifrån all sorts skada och ifrån alla sorters påståenden, skyldigheter, skador, förluster och utgifter, inklusive men inte begränsat till rimliga advokatskostnader från eller kopplat till (i) din tillgång till Sidan eller Tjänsten (ii) din kränkning av Överrenskommelsen eller (iii) ditt brott om lagar och regler.

 18. Villkor och Upphörande

  Användarvillkoren skall var obegränsade; fast TRBO har rätt att upphöra Överrenskommelsen närsomhelst. Efter upphörande kommer du inte kunna genomföra nya transaktioner.

 19. Allmänt

  Denna Överrenskommelsen skall bestämmas och tolkas i enlighet med Girbraltas lagar uteslutet från den lagen som tillhör en konflikt i lagar. Alla rättsligaåtgärder eller procedurer som uppstår under den här Överrenskommelsen kommer endast att tas upp i rätten i Girbraltar, och parterna samtycker härmed oåterkalleligt till sin egna jurisdiktion.

  TRBO kommer inte hållas ansvarig på något sätt för någon person i händelse av force majeure, eller för agerandet av regeringar eller rättsligamyndigheter.

  Om det skulle visa sig att en del i Överrenskommelsen anses ogiltig eller ogenomförbar, kommer de kvarvarande delarna fortfarande gälla fullt ut och i full effekt.

  Om en part misslyckas med att upprätthålla rättigheter eller delar i Överrenskommelsen kommer inte anses avstående från den rättigheten eller delen.

  TRBO får tilldela Överrenskommelsen eller rättigheter och/eller skyldigheter här under utan ditt samtycke.

  TRBO kan komma att ändra Användarvillkoren genom att offentliggöra ändringarna på Sidan. Det är sitt ansvar att kontrollera om Övvernskommelsen har ändrats. Ändringar börjar gälla den dagen då de publiceras på Sidan. Om du inte samtycker till ändringarna av Användarvillkoren måste du sluta använda tjänsten och informera oss omedelbart.

 20. Automatiska handelsmekanismer

  Automatiska handelsmekanismer, inklusive externa system, icke behöriga Automatiska och halvautomatiska handelsmekanismer integrerade av användaren räknas som missbruk.

  Att använda dessa system i en webbläsare utan mänskligt verkställande är olagligt och kan leda till placeringar avbryts och/eller avstängning av konto. Placeringar som gjordes med automatiska handelsmekanismer räknas som transaktion utanför marknaden och kommer därför avbrytas.

TR Binary Options Banner
HANDEL I 3 ENKLA STEG
1

Välj en tillgång

2

Gör en förutsägelse

ELLER

3

Investera och handla

LÄGG TILL